NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Introducere

Directia de Administrare a Fondului Locativ se angajeaza si va protejeze datele cu caracter personal si sa va respecte confidentialitatea. Aceasta nota de informare explica modul in care colectam, folosim, partajam si protejim datele dumneavoastra cu caracter personal. Directia de Administrare a Fondului Locativ va prelucra datele dumneavoastra personale intr-o maniera transparenta si legala. Toate datele personale pe care le furnizati vor fi utilizate numai in conformitate cu Politica Directiei de Administrare a Fondului Locativ de protectie a datelor.

Directia de Administrare a Fondului Locativ poate modifica din cand in cand aceast4 notificare prin actualizarea acestei pagini. Ar trebui sa verificati din cand in cand aceasta pagina pentru a va asigura ca sunteti multumit de orice schimbare. Aceast& notificare este valabila din data de 18.12.2018.

Informatii generale

Potrivit legislatiei, dumneavoastra sunteti 0 ,persoana vizata”, adicd o persoana fizica identificata sau identificabila. Pentru a fi complet transparenti fn privinta prelucrarii de date si pentru a va permite sa va exercitati cu usurinta, in orice moment, drepturile, am implementat masuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, Directia de Administrare a Fondului Locativ si dumneavoastra, »persoana vizata”.

 •  Date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal reprezinta orice informatie referitoare la o persoana fizicad identificata sau identificabila. Numele dumneavoastra, adresa, numarul de telefon, date de localizare, date despre starea de sdnatate, statut social, date bancare si codul numeric personal sunt cateva exemple de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent, in scopuri determinate, explicite si legitime, limitat la ceea ce este necesar in raport cu prevederilor legale in vigoare.

Directia de Administrare a Fondului Locativ, prelucreazd urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

e Informatii generale de contact (nume, prenume, nr. telefon etc.), e Identificatori guvernamentali (CNP, serie si numar act de identitate), Informatii despre pozitia la locul de munca (numele angajatorului, denumirea functiei, Informatii juridice,

Varsta si sex,

Orice alte date necesare exclusiv in vederea exercitarii autoritatii publice sau in vederea respectarii prevederilor legale.

j Scopul si legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

Legalitatea prelucrdrii se face in conformitate cu prevederile Art. 6 lit. b, csi e din Regulamentul (UE) nr. 679 din 2016 ,,prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract”, ,,prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care fi revine operatorului”, respectiv ,,prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul’”.

Directia de Administrare a Fondului Locativ va prelucra categoriile datele mentionate mai sus in urmatoarele scopuri:

Desfasurarea concursurilor de angajare,

Buna gestionare a relatiei dintre angajati si institutie,

incheierea contractelor cu agentii economici si locatarii,

Buna gestionare a relatiei cu chiriasii,

Rezolvarea sesizérilor / cererilor / petitiilor chiriasilor,

Asigurarea indeplinirii obligatiilor legale care ii revin din reglementdrile europene, nationale sau locale.

 • Partajarea datelor cu caracter personal

Nu vom vinde, distribui sau inchiria datele dvs. personale catre terte parti, decat daca avem permisiunea dumneavoastra sau daca legea ne cere s& facem acest lucru. Directia de Administrare a Fondului Locativ nu este responsabil pentru utilizarea datelor dumneavoastra de catre terte parti in scopuri proprii. in astfel de cazuri aceste terte parti sunt considerate si ele operatori de date. Pentru mai multe informatii consultati politicile lor de confidentialitate.

Directia de Administrare a Fondului Locativ poate dezvalui datele dumneavoastra personale fara permisiunea dumneavoastra, in masura in care acest lucru este solicitat de legislatia Uniunii Europene sau de legislatia nationala, in legatura cu orice procedura juridica sau cu o actiune in justitie si pentru a stabili, exercita sau apara drepturile sale legale.

 •  Perioada stocarii datelor cu caracter personal

Nu vom stoca datele mai mult decat este necesar pentru scopul pentru care am procesat datele dumneavoastra. Cat timp pastram datele dumneavoastra, depinde de tipul de date si de scopul pentru care procesam datele dumneavoastra.

 •  SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Directia de Administrare a Fondului Locativ garanteaza faptul cd prelucreaza datele cu caracter personal in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul general privind protectia datelor.

Daca, in ciuda tuturor eforturilor noastre, se produce o bresa de securitate, vom face tot ce ne sta in putere pentru a limita daunele. in cazul unei brese de securitate a datelor care ar putea duce la un risc ridicat sifn functie de circumstante, va vom informa despre actiunile de remediere pentru a preveni orice alte pagube. Informam intotdeauna autoritatea sau autoritatile de supraveghere relevante fara intarzieri nejustificate.

 •  Drepturile dumneavoastra
 1. Dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15 din regulament);
 2. Dreptul la rectificare (art. 16 din regulament);
 3. Dreptul la stergerea datelor („dreptul dea fi uitat”) (art.17 din regulament);
 4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii (art.18 din regulament);
 5. Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii (art.19 din regulament);
 6. Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din regulament);
 7. Dreptul la opozitie (art. 21 din regulament);
 8. Persoana vizata are dreptul, potrivit art. 22 din regulament: ,,de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata)”.
 •  Date de contact

Orice solicitare sau intrebare cu privire la protectia datelor cu caracter cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de Directia de Administrare a Fondului Locativ poate fi transmisa responsabilului de protectia datelor. Acesta poate fi contactat la adresa de e-mail reiatiicupublicul@dafls6.ro.

in exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor cu caracter personal, persoanele vizate se pot adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, Telefon +40.318.059.211, +40.318.059.212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro