Informatii publice legea 544/2001

Persona desemnata lege 544/2001 – Dan Tamasanu

TEL: 0725.555.934

MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI ȘI FORMULARELE AFERENTE PENTRU RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ (REFUZ ȘI NETRIMITERE ÎN TERMEN LEGAL)

Timpul necesar completării: 5 minute.

FORMULAR PENTRU SOLICITARE ÎN BAZA LEGII 544/2001

Timpul necesar completării: 5 minute.

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC: