Legislație – Obținerea unei locuințe sociale

Legea nr.114/ 1996 – Legea Locuinţei

H.G. nr.1275/ 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996

O.U.G nr.40/ 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

Legea nr.241/ 2001 – Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/ 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

O.U. nr.68/ 2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional

Legea nr.515/ 2006 – Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/ 2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional

O.U. nr.74/ 2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuati din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

Legea nr.84/ 2008 – Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/ 2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

O.U. nr.57/ 2008 privind modificarea Legii Locuinţei nr. 114/1996 si pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari